Försäljare

Välkommen till Försäljare.nu

Här hittar du information som besvarar frågor om hur det är att arbeta som försäljare vilken utbildning en försäljare behöver, vilken lön försäljare har och annan information.

Arbeta som försäljare

Som försäljare är det viktigt att vara serviceinriktad samt att kunna ge kunder ett bra bemötande. Vet du hur du ska använda dig av dessa egenskaper kan du bli en riktigt bra försäljare. Kunder uppskattar personal som förstår deras behov samt har kunskap om butikens sortiment. Lyckas försäljaren ge kunden bra service och ett bra bemötande kommer kunden troligtvis att komma tillbaka till butiken. Detta skapar merförsäljning och en större vinst för butiken, och försäljaren har uppfyllt sitt mål, det vill säga att faktiskt sälja.

Försäljare arbetar bland annat i små och stora butiker, på varuhus och köpcentrum, i specialaffärer samt inom bil- och båtfirmor.

Egenskaper som försäljare

En försäljare kan i princip arbeta med att sälja vilken produkt som helst. De egenskaper som krävs är desamma oavsett om det är blommor eller båtar du ska sälja. Lyhördhet och ödmjukhet är två bra egenskaper att ha som försäljare kombinerat med en viss övertalningsförmåga. Men har du en stor kunskap om det du säljer samt tror på produkten och kan besvara kundernas frågor behövs det knappast någon övertalning. Förutom att berätta om butikens sortiment och ge svar på tal kan försäljare också ansvara för kassabetalning samt paketering av köpta varor. Arbetar man inom detaljhandeln får försäljare vanligtvis också arbeta med nybeställningar av varor, prissättning, uppackning och påfyllning av produkter i butiken och på lagret.

Arbetar du på ett varuhus eller i en butik som tillhandahåller ett stort antal produkter kan du få ett speciellt ansvarsområde. I dagens större mataffärer finns det ofta förutom just matvaror även butiksytor för elektronikprodukter, husgeråd, växter, fritidsartiklar och bageriprodukter. En försäljare kan få ansvar över växterna medan en annan får ta hand om fritidsartiklarna. På så sätt finns det en expert på varje område som kan serva kunderna.

Att vara noggrann och ordningsam är eftertraktade egenskaper hos en försäljare. Arbetet kan vara relativt omväxlande då det kan finnas många olika områden som försäljarna turas om att ansvara för i butiken. Detta tenderar också att förebygga olika typer av förslitningsskador. En försäljare arbetstider varierar oftast då butiken kanske är öppen veckans alla dagar. Antalet kunder kanske är störst en viss tid på dagen samt inför olika högtider, då kan arbetspassen bli långa.

Utbildning och lön

Olika butiker och företag kan ha olika utbildnings- och erfarenhetskrav rörande sina försäljare. Lägsta utbildningskrav är i regel gymnasiekompetens. Har butiken ett specifikt sortiment kan det ingå internutbildning för nyanställda. Det finns säljutbildningar hos Komvux, ABF och andra lärocenter. En genomsnittlig månadslön för en butiksförsäljare ligger på 20 000 kronor.